Προϊόντα / Αυτοκίνητο / Βερνίκια / Roberlo

GLOBAL 6000
 
To GLOBAL 6000 είναι ένα παραγωγικό βερνίκι, ταχυστέγνωτο, με πάρα πολύ καλό επίπεδο γυαλάδας. Συνοδεύεται με δύο σκληρυντές : G5005 για γρήγορες εφαρμογές και G5006 για πολύ γρήγορες εφαρμογές, όπως έναν προφυλακτήρα, ένα φτερό κλπ. Έτσι μειώνεται ο χρόνος παραμονής μέσα στον θάλαμο βαφής και το μοντάρισμα γίνεται στον μισό χρόνο από την βαφή με τα συνηθισμένα βερνίκια.